Article highlighted

Oplanerade störningar i kollektivtrafiken – så kan information till resenärer förbättras

K2s Åse Jevinger och Jan Persson har studerat hur information till resenärer i samband med störningar i kollektivtrafiken kan förbättras. Åse och Jan menar att resenärers upplevelse av oplanerade händelser och stopp i kollektivtrafiken kan förbättras om informationen de får i större utsträckning individanpassas.

Londons tunnelbana


- Information som tar hänsyn till resenärers individuella sammanhang och behov kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och bidra till att fler väljer att resa kollektivt, menar Åse Jevinger.

För att kunna ge resenärer individuellt anpassad information behöver man bland annat identifiera på vilket fordon resenären befinner sig och vilka alternativa kollektivtrafiklösningar som finns tillgängliga från kommande hållplatser.

- Vår studie visar att det finns tekniska lösningar som kan förbättra dagens reseplanerare för resenärer i kollektivtrafiken, säger Jan Persson.

Åses och Jans artikel Potentials of Context-Aware Travel Support during Unplanned Public Transport Disturbances är publicerad i tidskriften Sustainability.

I det fortsatta arbetet undersöker Åse och Jan olika möjligheter att använda artificiell intelligens i kollektivtrafiken. De planerar bland annat att hålla en öppen workshop om artificiell intelligens i september.
 

Attached files