Article highlighted

Orsaker bakom ökade regionala skillnader

K2:s Helena Bohman är tillsammans med Peter Gladoic Håkansson redaktör för en ny bok om orsakerna bakom ökade regionala skillnader i Skandinavien och i sydöstra Europa.

Buss på bro över Klarälven


Urbanisering, där städer växer och ekonomiska aktiviteter centreras, är ett globalt fenomen. Den nya boken Investigating Spatial Inequalities behandlar samspelet mellan arbetsmarknad, fastighetsmarknad och rörlighet i Sverige, Norge, Serbien och Kroatien, och hur det samspelet kan bidra till ökade regionala skillnader.

- Medborgare som bor i områden där arbetstillfällena minskar och fastighetspriserna sjunker kan blir dubbla förlorare och få svårt att flytta när de inte har råd att sälja fastigheten de äger. Det kan leda till ett ökat behov av rörlighet, att kunna pendla längre sträckor än tidigare. I Sverige ser vi tydliga tendenser att fler pendlar längre, berättar Helena Bohman.

Redaktörerna Helena Bohman och Peter Gladoic är båda verksamma vid Malmö universitet.

Boken Investigating Spatial Inequalities kan du bland annat köpa här.

Attached files