Article highlighted

Ragnar Norbäck ny styrelseordförande i K2

Ny styrelseordförande i K2 från och med den 1 juni är Ragnar Norbäck. I samband med att han lämnar sitt uppdrag som VD för Nobina-koncernen tillträder han som ny ordförande i K2. Han efterträder Kerstin Lindberg Göransson.

Ragnar Norbäck har nästan tjugo års erfarenhet som VD i kollektivtrafikbranschen vilket ger honom unika perspektiv och erfarenhet. Han har också varit med i K2:s styrelse sedan starten 2013.

Ragnar Norbäck är månadens K2-krönikörBygg ny kunskap

Ragnar Norbäck menar att kollektivtrafikforskningen tidigare varit spretig. Det har saknats en samlad bild över det vetenskapliga läget. Dessutom finns behov av ny kunskap och att akademi, offentliga aktörer och näringsliv möts och formulerar forskningsfrågorna tillsammans. Det är här K2 kommer in i bilden.

- Det som drivit mig i K2 är att vi ska ha en samlad bild om vad vi vet om kollektivtrafiken. K2 är en faktabank dit man vänder sig när man vill veta vad det är vi vet, säger Ragnar Norbäck.

Men K2 ska inte bara ägna sig åt forskning. Ragnar Norbäck lyfter också vikten av K2:s utbildningssatsningar för att också förmedla den kunskap om kollektivtrafik som finns. Dessutom är den internationella utblicken viktig.

Mycket på gång

Just nu händer det mycket på K2. Samtidigt som ett större antal forskningsprojekt avslutas under 2017 pågår processen inför nästa generations K2-projekt.

- K2 har uppemot 80 forskare nu, det är fantastiskt kul, och en bra bas för fortsättningen, säger Ragnar Norbäck.

I K2:s styrelse sitter utöver Ragnar Norbäck också Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen, Catherine Kotake, Trafikverket, Jens Plambeck, Stockholms läns landsting, Bengt Nilsson, Region Skåne, Tomas Svensson, VTI, Viktor Öwall, Lunds universitet, Rebecka Lettevall, Malmö högskola, samt Per Norman, Vinnova (adjungerad).

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2