Article highlighted

Risk för ojämlika effekter vid satsningar på höghastighetståg

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Studien presenterades av Malin Henriksson vid K2 och VTI vid "Forskarlunch på K2" den 9 juni.

 I Sverige finns förhoppningar om en positiv lokal och regional utveckling som följd av höghastighetstågen. Forskargruppen har därför studerat vad liknande satsningar lett till i andra länder.

Slagsida för ekonomiska argument

- I Storbritannien finns det mycket som pekar på att satsningar på höghastighetståg kommer leda till ännu större ekonomisk centrering till London. Trots att målet med satsningen är att sprida ekonomisk aktivitet i hela landet har planerna utformats så att motsatt riktning riskerar ske. Det är framför allt ekonomiska argument som vinner kraft i diskussioner kring höghastighetsjärnväg. Visst kan det leda det till positiv ekonomisk utveckling men den riskerar bli ojämnt fördelad över landet, säger Malin Henriksson.

Att effekterna är ojämnt fördelade i Storbritannien kan man även se vad gäller övergången från industristad till kunskapsekonomi. En del tidigare industristäder har på grund av höghastighetståg kunnat övergå till att bli mer av kunskapsekonomi medan städer utan inte har gjort det.

Konflikt hastighet och tillgänglighet

Malin Henriksson lyfter även fram att kopplingar till lokal kollektivtrafik är a och o för att höghastighetstågen ska ses som attraktiva för resenärer.

- Vid satsningar på höghastighetsjärnväg kan det finnas en konflikt mellan hastighet och tillgänglighet. Bra kopplingar till lokaltrafik kan överbrygga den konflikten, säger Malin Henriksson.

Malin Henriksson, K2 och VTI, presenterade sin forskning på höghastighetståg

Även geografiska omständigheter är en förutsättning för en lyckad satsning. Det kan till exempel handla om både befolkningsunderlag och tillräckliga avstånd mellan större städer.

Inte bara transport

Det är också viktigt att se till helheten och integrera trafikplaneringen med stadsplaneringen. En möjlighet är att inte endast se stationslägen som plats för transporter utan även satsa på exempelvis bostäder i närheten. I Sverige verkar Sverigeförhandlingen, vars uppdrag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av projektet, ha detta i åtanke. Att också öka kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i våra tre storstäder är en del av deras uppdrag.

Vid sidan om Malin Henriksson har även Jane Summerton, professor vid VTI och forskare vid K2, medverkat i forskningsprojektet som är en vetenskaplig litteraturstudie. Malin Henrikssons och Jane Summertons arbete ska resultera i en publikation i vår rapportserie och utgivning sker inom kort.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2