Article highlighted

Så fungerar kollektivtrafiken i Uddevalla

Resenärerna upplever resecentrum som en otrygg plats och de som fattar beslut om kollektivtrafiken saknar egen erfarenhet av Uddevallas kollektiva transportlösningar.

Busstrafik i Uddevalla


Forskare från K2 har genom samtal med beslutsfattare och resenärer studerat Uddevallas kollektivtrafik. En viktig erfarenhet från dessa samtal är att Uddevallas utmaningar skiljer sig från de trafikutmaningar större städer brottas med. I den medelstora staden är bilen mer självklar som transportlösning och många av de som fattar beslut om kollektivtrafiken i Uddevalla  saknar helt egen erfarenhet av de kollektiva transportlösningarna på orten. De som använder buss och tåg är i första hand resenärer som inte har tillgång till bil, eller av andra skäl inte kan köra bil.

- Våra erfarenheter från Uddevalla visar att beslutsfattare har en begränsad insyn i hur resenärer upplever kollektivtrafiken, till exempel med avseende på trygghet, komfort, effektivitet och tillgänglighet. Det får konsekvenser för kollektivtrafikens status och påverkar vilka beslut man som politiker och tjänsteman fattar, säger Stig Westerdahl som är en av de forskare som genomfört kollektivtrafikstudien i Uddevalla.

Faktorer som i stor utsträckning påverkar resenärers upplevelse av kollektivtrafiken i Uddevalla är:

  • Trygghet, flera resenärer lyfte fram det resecentrum i Uddevalla där de väntade på bussen som en otrygg plats. Stämningen i bussen har också stor betydelse för resenärers upplevda trygghet.
  • Busschauffören, i intervjuerna lyftes busschaufförerna fram både i positiva och negativa sammanhang.
  • Kollektivtrafikens status, resenärerna uppfattar att kollektivtrafiken i Uddevalla har låg status och det krävs en statushöjning för att fler ska välja att resa kollektivt.
  • Inflytande, resenärerna upplever att de ges en låg värdering och att deras erfarenheter inte tas tillvara.
  • Det är viktigt att ”hela-resan”-perspektivet finns med även för dem som bor utanför stan, genom att övergångar och promenadavstånd vägs in.

- För att utveckla kollektivtrafiken i Uddevalla menar vi att beslutsfattande politiker och tjänstemän både behöver en egen erfarenhet av att använda kollektivtrafiken och en bättre bild av hur de resenärer som använder kollektivtrafiken upplever att det fungerar. Den utspridda medelstora staden, med långa avstånd, gör lätt bilen till norm. För att göra kollektiva lösningar mer attraktiva krävs politiska satsningar som är långsiktiga och som bygger på resenärernas erfarenheter, säger Stig Westerdahl.

Läs rapporten Kollektivtrafik i storstadens skugga - Krönikor från Living lab i Uddevalla.

Lyssa på radio P4 Väst som gjort ett inslag om rapporten.

Läs tidningen Bohusläningens reportage om rapporten.

Attached files