Article highlighted

Så här kan vi få ungdomar att välja kollektivtrafiken

Hur ser unga vuxna på kollektivtrafikresandet? I ett samarbete med Västtrafik har K2-forskaren Christina Stave ihop med Niklas Strand och Eva Åström tittat på vad som behövs för att unga vuxna ska vilja fortsätta åka kollektivt efter gymnasiet.

Många ungdomar överger kollektivtrafiken när de har gått ut gymnasiet och inte längre får något skolkort. För att få veta vad som kan göras för att de ska fortsätta åka har Christina Stave, K2 och VTI, studerat behov och upplevelser i kollektivtrafiken hos gymnasieelever mellan 18 och 20 år. Hon presenterade sina resultat på Transportforum i Linköping i januari:

– Västtrafik ser att många ungdomar överger kollektivtrafiken när de har gått ut skolan och vill veta vad som behövs för att de ska tycka att kollektivtrafiken är attraktiv och vilja stanna kvar.

Överraskande positiva

För att få material till studien behövde ett antal ungdomar intervjuas om sitt dagliga resande. Men att få tag på deltagare var lättare sagt att gjort. Efter olika försök med att nå ungdomar via deras mobiltelefoner testade forskarna att skicka ut 9 000 sms. 24 unga vuxna anmälde sig.

– Först tänkte vi att det inte skulle fungera med så få deltagare men det blev jättebra diskussioner om hur unga vuxna upplever sina resor och vad de tänker om framtiden. Vi fick ihop ett rikt material, konstaterar Christina Stave, som vid tidpunkten för Transportforum fortfarande var mitt i analysarbetet men ändå kunde se flera tydliga tendenser.

– En överraskning var ungdomarnas positiva inställning till kollektivtrafiken. De flesta vill kunna fortsätta åka efter gymnasiet, däremot var de tveksamma till om de kommer att ha råd innan de har skaffat sig en inkomst.

Unga som väntar på bussen. Ungdomarna på bilden har inget med forskningsprojektet att göra. Foto: TT Bildbank

Vill vara ifred under resan

Under forskningsprojektet framkom bland annat att:

  • Chaufförens körstil och bemötande är viktig för upplevelsen.
  • De unga vill vara ifred under resan för att kunna varva upp på vägen till skolan, och ner när de ska hem.

– De sitter i sin egen bubbla och lyssnar på mobilen. De tycker inte om trängsel eller att stå som packade sillar för det innebär att de inte kan få den här viktiga ställtiden, säger Christina Stave och frågar sig om behovet av att få vara ifred på vägen till skolan eller jobbet är det som avgör människors val av trafikslag.

– Om kollektivtrafikbolagen möter behovet att vi människor vill vara för oss själva kanske transporterna till och från jobbet kan bli ett riktigt hälsoalternativ.

Forskningsprojektet ska vara klart till sommaren 2017.

Paula Isaksson
frilansskribent

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2