Article highlighted

Så kan appar förändra resvanor

Appar kan påverka beteenden och framför allt bryta vanor – till exempel vanan att ta bilen istället för bussen. Ny forskning visar att det är särskilt viktigt att anpassa dessa appar och dess innehåll till användaren. Men också att användaren får relevant information och återkoppling samt blir engagerad och motiverad. Appen bör också ha en tilltalande utformning och ett användarvänligt gränssnitt.

Hur anpassar man då en app till olika användares behov? Forskningen visar att segmenteringsteknik, det vill säga att användarna delas upp i kategorier, är ett möjligt tillvägagångssätt för att urskilja olika attitydprofiler för att på så sätt kunna anpassa innehållet i appen till olika användare.

Alfed Andersson är ny doktorand vid K2. Han ska studera beteendepåverkan för hållbar mobilitet. Foto: Kennet Ruona

– Forskningen vilar på teoretiska grunder som beteendemodeller, vilket tidigare forskning om appar för att förändra resebeteenden i väldigt liten utrsträckning gjort. Förankringen av praktik i teori är kanske det viktigaste bidraget, säger Alfred Andersson, doktorand vid K2 och LTH, som står bakom studien tillsammans med Lena Hiselius, LTH, och Emeli Adell, Trivector.

Svårt hålla nya vanor

Resultatet visar också att gamification, eller spelifiering av innehållet, är en strategi som kan motivera användaren genom att göra upplevelsen mer intresseväckande. Spelifiering är användandet av spelmekanismer för att engagera användaren, det kan till exempel handla om att samla poäng eller få en belöning. Effekten av spelifiering är troligtvis kortvariga, menar Alfred Andersson:

– En annan viktig insikt var just behovet av att engagera användaren långsiktigt, dels eftersom beteendeförändring oftast är en långvarig process med flera återfall i gamla vanor, dels för att intresset för appar ofta avtar med tiden.

Ny forskning visar att appar kan vara effektiva för att få fler att välja att resa hållbart

Resultatet har nyligen publicerats i den vetenskapliga artikeln ”Promoting sustainable travel behaviour through the use of smart phone applications” i tidskriften Travel Behaviour and Society.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2