Article highlighted

Så kan bildelning bidra till smartare kollektivtrafik

Kollektivtrafiken brottas med höga kostnader. Kan delade mobilitetstjänster bidra till smartare resursanvändning? Vår forskare Alexander Paulsson fick i uppdrag av Trafikanalys att studera effekterna av nya former av delad mobilitet.

- Effektivitetsvinsterna är inte helt tydliga eftersom många delade mobilitetstjänster konkurrerar med bilresor, som taxi eller egen bil, och inte så mycket med kollektivtrafiken. Det måste till mer för att dessa tjänster ska kunna komplettera och därmed effektivisera kollektivtrafiken, säger Alexander Paulsson som är anställd på Lunds universitet och VTI.

Taxiliknande tjänster som Uber och bildelningstjänster som Sunfleet förstärker inte kollektivtrafiken utan kompletterar den enbart. Detta eftersom dessa tjänster används till resor där kollektivtrafiken inte är eller anses vara ett alternativ. Dessa tjänster effektiviserar därmed inte kollektivtrafiken som det ser ut idag.

Hyrcykelsystem kan förstärka kollektivtrafiken. Foto: Mariusz Pierog / Unsplash

Hyrcykelsystem är däremot ett sätt att förstärka kollektivtrafiken. Hyrcyklar kan nämligen lösa problemet att kollektivtrafiken inte alltid erbjuder en resa från start till mål.

Samverkan krävs

Alexander Paulsson ser dock möjligheterna, även om mer kunskap behövs. Det finns exempel från Florida där ett landsting erbjuder rabatt på Uber för den som reser till och från järnvägsstationen. I Sverige har Sunfleet nyligen erbjudit ett kort som kombinerar kollektivtrafik med medlemskap i deras bilpool.

- Kan man hitta sätt att integrera bildelning med kollektivtrafik kan man bidra till att delade tjänster kompletterar kollektivtrafiken. Mendå krävs det något mer än bara en ny form av mobilitetslösning, säger Alexander Paulsson.

Ta del av forskningsresultatet i rapporten ”Nya former av delad mobilitet och kollektivtrafik: Kunskapsöversikt av effekterna och effektiviseringsmöjligheterna av nya former av delad mobilitet för kollektivtrafiken” (K2 Outreach 2018:2) av Alexander Paulsson.  

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2