Article highlighted

Så kan optionsvärdet användas i kollektivtrafiken

Vad är optionsvärde och hur kan begreppet användas för planering och värdering av kollektivtrafik? Det svarar Anders Bondemark från WSP och Erik Johansson från K2 och Lunds universitet på i en nyskriven rapport, som är ett resultat av ny forskning vid K2.

Optionsvärde skulle enkelt kunna beskrivas som en form av försäkring – en riskpremie eller backup – inför osäkerhet om framtida resande. Hur värderar vi vetskapen om att en kollektiv resandetjänst finns tillgänglig, för eget och andras eventuella användande?

Författarna gör i rapporten en genomgång av 11 internationella studier, som på olika sätt har granskat optionsvärden inom transportekonomin. Författarna tycker sig se en del metodologiska brister i studierna, framför allt noterar de att de använda måtten på tillgänglighet har stora brister.

Öka användandet av optionsvärdet?

– Vi ville utvärdera om det är intressant att öka användandet av begreppet optionsvärde inom kollektivtrafiken. I vår studie för vi ett teoretiskt resonemang om optionsvärdet: hur det har använts och skulle kunna användas. Och så föreslår vi en väg framåt. Man kan se vårt arbete som en grund för vidare forskning inom området, säger Erik Johansson, doktorand vid K2 och på Lunds universitet.

Anders Bondemark är en av forskarna bakom studien

Anders Bondemark hoppas att rapporten ska leda till ökad kunskap:

– Vi har utvecklat en tankemodell och skissat på en metod som skulle kunna användas för att studera optionsvärdet, med hjälp av ett bättre mått för geografisk tillgänglighet. Det vore självklart roligt att få testa metoden, exempelvis för att bättre förstå hur resenärer värderar detta mått. En resenär som inte har tillgång till bil värderar troligtvis närheten till kollektivtrafik högre än någon som har tillgång till bil. Utifrån vår tankemodell kan man peka på var det är relevant att ta optionsvärdet i beaktande och inte, säger han.

Fördjupade studier, sedan nya metoder

Ingen av de ovan nämnda 11 studierna är utförd i Sverige. Det Anders och Erik nu gjort kan därför ses som ett första steg mot en svensk modell för att använda begreppet optionsvärde inom kollektivtrafik. Något de båda ser som kommande steg är fördjupade studier. 

Erik Johansson är doktorand vid K2 Foto: Kennet Ruona

– Vi vill se en starkare koppling mellan utbud och tillgänglighet när det gäller optionsvärdet. Och vi vill att man i studier och planering av resande inte bara tar hänsyn till faktiskt resande utan även inkluderar potentiellt resande. Jag hoppas att de tankar vi för fram även kan leda till verktyg och metoder för trafikplanerare, säger Erik Johansson.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2