Article highlighted

Så kan resandet se ut 2030 – bussens framtid under lupp

Mobilitet som tjänst, självkörande fordon, efterfrågestyrd kollektivtrafik, delad mobilitet och elektrifiering. Det är exempel på ny teknik och nya tjänster som utmanar hur vi idag bedriver busstrafik. I rapporten ”Vilken framtid har bussen?” presenteras fyra olika bilder av bussens framtida roll med sikte mot 2030.

De fyra framtidsbilderna är:

  • Mer av samma
  • Ökat bilberoende
  • Mer mobilitet, mindre buss
  • Kompletterad kollektivtrafik

Framtidsbilderna tar sin utgångspunkt i möjliga samhälls- och teknikutvecklingar. Det handlar om allt från ekonomiska förändringar och ökad digitalisering till hållbarhetsagenda och globalisering.

Hur ser framtiderna ut för bussen?

Ny teknik – möjlighet eller hot?

Kanske kommer självkörande kräva en förare som kan rycka in vid behov, eller så kommer de vara helt automatiserade? Helt självkörande fordon kan komma att öka den stadsnära landsbygdens attraktivitet, men de kan också göra att busstrafiken tappar i marknadsandelar.

Möjligen kommer mobilitet som tjänst innebära att flexibla, kommersiella alternativ konkurrerar ut den offentligt styrda trafiken, eller så kommer dessa tjänster i sig vara offentligt styrda? Nya och flexibla lösningar kommer oavsett vilket innebära bättre tillgång till mobilitet för de allra flesta.

Framtidsspaning i samverkan

– Nyttan av att studera framtiden ligger inte i att försöka förutsäga vad som kommer att ske, utan i att skapa förutsättningar för diskussion om möjliga framtider och hur man kan agera för att nå en önskad utveckling. Vi hoppas att den här rapporten bidrar till en sådan diskussion inom den svenska buss- och kollektivtrafiksektorn, säger John Hultén, projektledare och tillsammans med Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius och Anna Anund författare till rapporten.

Rapporten har tagits fram av forskare vid K2 inom ramen för projektet Buss 2030 som finansierats av Svenska Bussbranschens Riksförbund/Sveriges Bussföretag. Preliminära resultat har diskuterats i en serie workshops med experter från Sveriges Bussföretag och ett urval av de reflektioner som kommit fram vid dessa workshops återges i rapporten. Sveriges Bussföretag kommer jobba vidare med projektet Buss 2030.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2