Article highlighted

Seminarium på K2 "Smarta reseplaneringsverktyg"

Den 21 januari ägde seminariet ”Smarta reseplaneringsverktyg” rum på K2 med deltagare från både forskarvärden och praktikervärlden, röster från K2 och Malmö Universitet, VTI, Östgötatrafiken och Västtrafik hördes under seminariet.


Fyra stycken K2-projekt med koppling till reseplaneringsstöd för kollektivtrafik presenterades och följdes av en workshop där det diskuterades tänkbara uppslag för framtida forskning och samverkan mellan de olika projekten. Det diskuterades hur digital reseplanering kan underlätta för resenärer i olika situationer och vilka utmaningar de befintliga systemen står inför. Projekten som presenterades var:

Kollektivtrafik ”on-demand” – Potentialbedömning av efterfrågestyrda kollektivtrafiktjänster i Sverige med Jan Persson, K2 och Malmö Universitet.

Onboard perspective on context-aware travel support for disturbances in public transport med Åse Jevinger, K2 och Malmö Universitet.

Exploring machine learning based support for commuters in travel planner apps. Med Carl Magnus Olsson, K2 och Malmö universitet.

“What you see is where you get”: Stöds resenärers beslut av live-kartor med geo-temporal selektion? Med Anders Lindström, VTI och Alexander Seward, Veridict.
 

 

Attached files