Article highlighted

Stadsmiljöavtalen jämförs med den norska modellen

Vad kan Sverige lära av de norska ”byvekstavtalen”? Det har K2 försökt ta reda på i en studie som presenterades tillsammans med andra forskningsprojekt om stadsmiljöavtal på Transportforum i Linköping.

Sedan 2015 kan svenska kommuner och landsting ansöka om stadsmiljöavtal som är ett
statligt stöd för hållbara transporter i tätorter. Pengarna ska gå till åtgärder som ger
förutsättningar att öka andelen hållbara transporter. Dessutom måste kommunerna eller
landstingen utföra vissa motprestationer som ska bidra till mer resande med kollektiv- och
cykeltrafiken eller öka bostadsbyggandet.

För närvarande genomför K2 flera studier kring stadsmiljöavtalen på uppdrag av Trafikverket,
bland annat för att titta på effekterna av de åtgärder som har genomförts. Har invånarna
förändrat sitt resande och vad får det för effekter på utsläppen av koldioxid?
I en av studierna som presenterades på Transportforum i början av januari jämförs också
stadsmiljöavtalen med Norges motsvarighet, ”byvekstavtalen” (före detta bymiljöavtalen).
– Stadsmiljöavtalen i Sverige kom till efter att man hade tittat på hur Norge har arbetat med
statligt stöd till kommuner för utveckling av hållbara transporter, säger Helena Svensson,
projektledare på K2.

Utgångspunkten för de norska byvekstavtalen är det politiskt tagna nollväxtmålet för
personbilstrafiken i de nio största städerna. Till skillnad mot Sverige är det än så länge bara de
fyra största av dem som kan ansöka om avtalen, medan de övriga fem har medel via den så
kallade ”Belöningsordningen”, förklarar K2s samarbetspartner Bård Nordheim, Urbanet
Analyse.
– Fördelen med de norska avtalen är att de kombinerar ökade kollektivtrafiksatsningar med
fysisk planering och restriktioner av biltrafiken. Men en stor del av pengarna är uppbundna i
tunga infrastrukturprojekt så där är de svenska stadsmiljöavtalen mycket mer flexibla när det
gäller att utveckla nya, innovativa lösningar. De liknar mer de norska belöningsordningarna,
säger han.

 

Text: Paula Isaksson

Attached files