Article highlighted

Stationers placering i nätverket slår igenom på fastighetspriserna

Forskning har tydligt visat att närheten till stationer påverkar fastighetsmarknaden. Men priserna varierar även efter stationernas placering i transportnätverket. Det visar en studie av två forskare vid K2.

Den mesta forskning kring transportsystemets betydelse för fastighetsmarknaden fokuserar på stationernas egenskaper, som storlek och servicegrad. Ju större station desto högre priser på bostäderna i närheten.

Helena Bohman och Désirée Nilsson, som båda är lektorer i nationalekonomi vid Malmö högskola, studerar om småhusmarknaden även påverkas av stationernas läge i transportnätverket, alltså hur de förhåller sig till andra noder.

– Vi vill se om det finns något annat än det vi redan vet som har effekt på fastighetsmarknaden, säger Helena Bohman.

Effekt på Burlöv

I studien har de två forskarna utgått från pendeltågstrafiken i Skåne. Av resultatet framgår:

  • Närheten till de stora marknaderna har ett positivt genomslag på fastighetspriserna.
  • Effekten är som starkast i de lägre prissegmenten.

– Till exempel kan vi se att Burlöv får ett högt värde, inte för att Burlöv är så intressant i sig, utan för att det ligger nära både Malmö och Lund. Läget får ett positivt genomslag på fastighetspriserna, förklarar de.

Arbetsmarknadens påverkan studeras också

Helena Bohman och Desirée Nilsson håller också på med en studie där de tittar på om det finns egenskaper i arbetsmarknaden som påverkar bostadspriserna. Studien baseras på en skånsk resvaneundersökning och visar att högskoleutbildade ofta har närmare från arbetet till en station än vad lågutbildade har. Medan många industrier ligger utmed motorvägarna arbetar högutbildade generellt i kunskapsintensiva områden som är centralt placerade.

Desirée Nilsson

– Det kan göra det mer attraktivt för högskoleutbildade att bo på orter med bra pendeltågförbindelser vilket i sin tur kan påverka fastighetspriserna positivt. Högskoleutbildade åker också mer tåg, säger Désirée Nilsson och avslutar:

– Studien är inte klar men vi tycker oss se ett mönster i att arbetsmarknadens egenskaper påverkar fastighetspriserna.

Paula Isaksson
frilansskribent