Article highlighted

Stort intresse för ny kollektivtrafik-forskning

Under åren 2018-2019 satsar K2 cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning. Nya projekt identifieras och bedöms i en process som består av två steg. Den 31 mars var deadline för steg ett och totalt kom det in 30 projektskisser.

 - Fler projektförslag kom in än vi förväntat oss. Det visar att det finns ett stort intresse för ny kollektivtrafikforskning, säger K2:s föreståndare John Hultén.

Nu börjar arbetet med att göra ett urval efter en bedömningsprocess som inkluderar K2:s internationella rådgivare och avstämningar med K2:s regionala partnerorganisationer. De skisser som väljs ut bedöms ha bäst förutsättningar för att bidra med ny och relevant kunskap. I ett andra steg bearbetas de utvalda skisserna till färdiga projektförslag. I detta steg läggs särskild vikt vid att utveckla projektförslaget i samproduktion med kollektivtrafikens aktörer.