Article highlighted

Studie om incitamentsavtal väcker debatt

I en forskningsrapport från VTI och K2 visar Andreas Vigren och Roger Pyddoke att incitamentsavtal för buss i Skåne inte har ökat det genomsnittliga resandet mer än vad resandet i genomsnitt ökat med traditionella produktionsavtal.

passagerare på buss


Analysen har genomförts med data från Skånetrafikens samtliga bussavtal under tio års tid. Resultaten har väckt debatt och representanter från bussföretagen menar att incitamentsavtalen visst har ökat resandet.

- Utan incitamentsavtal hade utvecklingen i branschen varit en helt annan. Vi kan tydligt visa att avtalsformen fungerar, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige till tidningen Bussmagasinet.

Incitamentsavtal i samband med upphandlingar av busstrafik används för att operatörerna ska stimuleras till åtgärder som ökar resandet och försök att öka kollektivresandet genom att betala bussbolagen per påstigande passagerare har genomförts på flera platser i landet.

- Det är lätt att konstatera att bussresandet har ökat, men det är viktigt för politiker, kollektivtrafikmyndigheter och operatörer att förstå vad som orsakar ökningen. Resande kan öka av skäl som inte har med avtalsformen att göra.Vår studie i Skåne indikerar att det inte i första hand är avtalen som har påverkat resandet, utan att det är en ökad befolkning och ökad trängsel i trafiken, i kombination med ett ökat kollektivtrafikutbud, som lett till en resandeökning, säger Roger Pyddoke.

Rapporten The impact on bus ridership of passenger incentive contracts in Swedish public transport har skrivits av Andreas Vigren och Roger Pyddoke.

Attached files