Article highlighted

Tillgänglighetsplanering i praktiken

Workshop: Verktyg, data och metoder för tillgängliga, hållbara städer och regioner

Professor Carey Curtis

Begreppet tillgänglighet används alltmer i svenska stads- och regionalplaneringsdokument. Genom att fokusera på samspelet mellan transport och markanvändning ges möjlighet till integrerad planering och därigenom kan den traditionella uppdelningen av ansvar mellan exempelvis transporter, bebyggelse och miljö undvika. 

Workshopen Tillgänglighetsplanering i praktiken - Verktyg, data och metoder för tillgängliga hållbara städer och regioner, som K2 varit med och tagit fram tog avstamp i en introduktion om "Accessibility planning: measures, tools and planning problems" av Professor Carey Curtis från Curtin University, Australia. på Göteborgs Universitet. Syftet med workshopen var att utveckla verktyg och metoder för planering baserad på geografisk tillgänglighet och stärka interaktion mellan akademi och regional planeringspraktik. Denna var en del av Projektet Accessibility Planning Lab, som är ett sammarbete mellan Göteborgs Universitet och Västragötalandsregionen. Workshopen resulterade i diskussioner mellan flera olika kollektivtrafiksaktörer och akademin om hur de kan jobba med olika metoder för att skapa tillgänglighet i planeringen.