Article highlighted

Träffa våra kursdeltagare

Anastasia Malmros, Skånetrafiken och Dennis Larsson, Kalmar länstrafik har gått några av K2:s kurser i kollektivtrafik. Läs om vad de tyckte om kurserna och hur de använt sin nya kunskap!

Intervju med Anastasia Malmros, affärsutvecklare Skånetrafiken

K2-kurser: Strategisk kollektivtrafikplanering, Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken, Bus Rapid Transit (BRT)

Kan du berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med?
Jag kommer från S:t Petersburg där jag först läste till samhällsgeograf. Därefter läste jag en master i service management i Helsingborg. När jag kom till Skånetrafiken började jag i  kundtjänst och har allt eftersom utvecklats och gått vidare inom organisationen. Jag har arbetat som trafikutvecklare och arbetar nu som affärsutvecklare. Som affärsutvecklare gör man förarbetet innan avtal skrivs med trafikleverantörer och jag tittar bl.a. på attraktiva affärsmodeller.

Vad har varit bäst under kurserna?
Det som varit bra med kurserna är att man får varva teori och praktik, klassrum och verklighet. Det är då man får mest användning för kursen! Det har även varit bra diskussioner och det är nyttigt att komma ifrån sin vardag och träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Jag tycker att man alltid hittar kurser som passar oavsett var man är i sin karriär. Om man är ny inom branschen så passar kollektivtrafikplanering kursen väl, för dem som börjar jobba med de större städerna – BRT kursen, och för de som riktar sig mot verksamhets/affärsutveckling så passar innovationskursen bra.

Vad har du för tips till framtida kursdeltagare?
Försök komma in med ett öppet sinne - fråga, det finns inga dumma frågor! Försök vara social och träffa branschkollegor! Koppla bort jobbet och ge dig tiden att vara närvarande på kursen!

Skulle du vara intresserad av fortsatt kompetensutveckling inom området kollektivtrafikplanering? Om ja, inom vilket område finns ditt kompetensbehov?
Ett spännande område är elektrifiering av kollektivtrafiken vilket innebär mindre utsläpp och buller. Det skulle även vara intressant med en kurs om framkomlighet i städer och hur gör vi för att uppnå samma restidskvoter som bilen.

Intervju med Dennis Larsson, trafikplanerare Kalmar Länstrafik

K2-kurser: Strategisk kollektivtrafikplanering

Vad jobbar du med?
Jag är trafikplanerare på Kalmar Länstrafik, med ansvar för bland annat planering och uppföljning av den linjelagda busstrafiken i Kalmar län.

Varför valde du att arbeta med kollektivtrafik? Vilka frågor brinner du för?
Parallellt med mina universitetsstudier i samhällsgeografi i Lund läste jag en kurs i projektledning i Malmö och kom då att arbeta med ett trafikprojekt för Malmö stad. Efter det väcktes intresset på allvar för trafik och det kändes naturligt att fortsätta på det spåret. Jag brinner mycket för miljö- och hållbarhetsfrågor och ser ett ökat kollektivt resande som en viktig del i detta.

Du gick förra årets omgång av kursen i ”Strategisk kollektivtrafikplanering”. Vad tyckte du om den kursen?
Mycket av den samhällsvetenskapliga utbildningen är idag väldigt teoretisk och forskningsinriktad, därför var denna kurs ett välkommet och uppfriskande inslag. Här fick man möjlighet att djupdyka i sådant som berör ens dagliga arbete och ta del av många spännande praktiska exempel.

Vad uppskattade du mest?
Det mest värdefulla var nog de kontakter man skapade med likasinnade kursdeltagare från runtom i landet. Vi jobbar med ungefär samma saker men samtidigt på väldigt olika sätt och där finns mycket att lära av varandra.

Har du kunnat få användning av den nya kunskapen på din arbetsplats? Om ja, på vilket sätt?
Det har gett en generellt ökad förståelse för alla de moment och mekanismer som på något sätt påverkar kollektivtrafiken.

Är det något med kursupplägget som du känner kan utvecklas/förbättras?Jag tror att det hade blivit ännu bättre om det lades in fler moment som på något sätt interagerar oss deltagare. Föreläsningar är bra, men det finns en gräns för hur mycket fakta man kan ta till sig under en och samma dag. Så gärna fler grupparbeten, seminarier och studiebesök.

Vad är dina bästa tips till framtida kursdeltagare för att maximera utdelningen av kursen som möjligt?Först och främst att komma dit med ett öppet sinne och vara villig att tänka i nya banor, men också att våga ställa frågor och ta alla chanser man får att nätverka med de andra kursdeltagarna. Framförallt ger det mycket att slutföra examinationsmomenten (tentamen och projektarbete).

Du valde att ta de akademiska poäng som är kopplat till kursen. Berätta lite mer om ditt projektarbete som var en del av examinationsuppgifterna på kursen. Varför just det projektet? Vad har hänt sedan kursavslutningen?
Jag valde ett projekt som jag velat genomföra ända sedan jag började som trafikplanerare, nämligen att förenkla och effektivisera stadstrafiken i Oskarshamn.

Under en längre tid har stadstrafiken i Oskarshamn gått med två busslinjer som haft en väldigt snarlik linjesträckning men med vissa avvikelser, vilket har varit förvirrande för resenärerna. Bussarna har även varit inne och kört i villaområden och haft svårt att hålla tidtabellen på grund av alla avstickare och extrasvängar. Med utgångspunkt i dagens linjesträckning testade jag olika alternativa färdvägar. Utgångspunkten låg i BRT-teorin (Bus Rapid Transit), som förordar att man ska köra så rakt och snabbt som möjligt. Som stöd för den rumsliga analysen använde jag olika GIS-verktyg.

Det fanns mycket att ta ställning till i jakten på den mest optimala linjesträckningen. Befolkningskoncentrationen i de olika stadsdelarna var en sådan faktor. Även resandestatistik för de större hållplatserna togs fram för att se hur resandemönstren varit hittills. I de fall då linjen föreslogs rätas ut och vissa hållplatser då slutat trafikeras gjordes en avståndsanalys till den närmast belägna hållplatsen. I ett första skede föreslogs en ganska radikal uträtning av linjen, men detta bedömdes ha en alltför stor negativ inverkan. Bland annat eftersom vi i så fall inte hade trafikerat stadens gymnasieskola. Men med alla justeringar på plats så blev det tydligt att förändringen skulle medföra stora fördelar.

Av detta följde sedan en process att dels förankra förslaget internt på Kalmar Länstrafik, men även hos Oskarshamns kommun som ansvarar för de fysiska hållplatsutformningarna. Bland annat var vi tvungna att anlägga ett helt nytt hållplatsläge för att den föreslagna linjesträckningen skulle kunna gå att förverkliga.

Från och med söndagen den 9 december 2018 (när vi hade vårt årliga tidtabellsskifte) så är den nya linjen äntligen på plats. Två busslinjer har blivit en och bussarna kör rakare och snabbare. Förhoppningen är nu att resandet ska få ett uppsving! Det är även möjligt att det i framtiden kommer göras liknande utredningar av andra busslinjer i länet.

Man ska se den här kursens examinationsmoment som en stor möjlighet att förverkliga ett projekt som gagnar verksamheten och som man annars kanske inte haft tid för. Samtidigt får man möjlighet att på allvar ta till sig av och ge uttryck för de lärdomar man fått under kursen.

Skulle du vara intresserad av fortsatt kompetensutveckling inom området kollektivtrafikplanering? Om ja, inom vilket område finns ditt kompetensbehov?
Ja, kollektivtrafikplanering är så mycket mer än att bara lägga tidtabeller och det finns många områden där man kan utvecklas. BRT, som nämndes tidigare, är ett sådant spännande område. I takt med att trafikplaneringen blir mer och mer ekonomiskt inriktat, med budgetmål o.s.v., så hade även vissa delar av företagsekonomi varit av intresse. Marknadsföring är också tätt sammanvävt med kollektivtrafiken; att bli bättre på att skapa en attraktiv trafik och att nå ut med det rätta budskapet blir allt viktigare.

 

Läs mer om våra utbildningar