Article highlighted

TransitMaster är projektet som gör resandet till en helt ny upplevelse.

Vinnare i årets kursomgång av ”Innovation som driver förändring inom kollektivtrafiken” för bästa innovationsprojekt med TransitMaster är Mehdi Rafinia, Samtrafiken i Sverige AB och Eric Lindblad, Transdev.


Juryns motivering lyder; För att det fångar upp branschens utvecklingsbehov inom digitalisering och öppna data. För att det bygger på att skapa en emotionell relation och upplevelse av kollektivtrafik som kan hjälpa till att öka kollektivtrafikens attraktivitet och målet mot en ökad andel kollektivtrafik.

Vad blir nästa steg för er?

- Vi har börjat förankra på hemmaplan och det finns ett stort intresse för projektet. Vi kommer att börja testa projektet i Linköping och Norrköping där Östgötatrafiken är huvudman, dels för att de ligger långt framme när det gäller användandet av öppen data men också för att dessa städer är typiska studentstäder där man kan dra nytta av early adopters för att projektet ska ta fart och faktiskt bli en innovation.

Stort grattis och lycka till med projektet önskar vi på K2!

Attached files