Article highlighted

Upphandling i busstrafiken i fokus på Transportforum

På Transportforum som ägde rum i början av januari var K2 som vanligt på plats med både monter och forskare. I fokus var bland annat upphandling av busstrafik där våra forskare presenterade resultat från olika studier i allt från bränslekrav till hur modellavtalen följs.

Fr v Alexander Paulsson, Malin Aldenius, Helene Lidestam och Carolina Camén.

Fr v Alexander Paulsson, Malin Aldenius, Helene Lidestam och Carolina Camén.

 

Transportforum arrangeras årligen i Linköping av Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI. Under den två dagar långa konferensen presenterade K2 flera
pågående studier som syftar till att bidra till bättre beslutsunderlag inför kommande
upphandlingar av busstrafik.

En av studierna handlar om miljöaspekter i upphandlingar, som till exempel bränslekrav.
– Branschen har som mål att 90 procent av den regionala kollektivtrafiken ska köra med
fossilfritt bränsle år 2020 så vi vill undersöka om kraven på bränsle är likvärdiga i olika
regioner och om de har förändrats över tid, förklarar doktoranden Malin Aldenius som
genomför studien tillsammans med projektledaren Helene Lidestam.

I en annan studie som presenterades håller Helene Lidestam och forskaren Carolina Camén
vid Karlstads universitet på att undersöka hur mycket flexibilitet det har varit i upphandlingar
och hur aktörerna upplever att graden av flexibilitet påverkar kostnaderna i kollektivtrafiken.
Faktorer som de tittar på är bland annat styrning av tidtabell och ålders- och storlekskrav på
bussar.

 

Text och bild: Paula Isaksson