Article highlighted

Välbesökta BRT-seminarier

En internationell kompetensdag om BRT och ett forskarseminarium på samma tema anordnades av oss den 30/9 och 1/10 i samarbete med VREF (Volvos forsknings- och utbildningsstiftelser). Båda dagarna var fullsatta. Många var intresserade av att lära sig mer om hur BRT (Bus Rapid Transit) fungerar i andra länder.

Chris Zegras föreläste. Foto: Gunnar Menander.

Flera av talarna lyfte fram hur BRT liknar spårbunden kollektivtrafik, samtidigt som man kan dra nytta av bussens flexibilitet. Kännetecknar BRT gör exempelvis hög medelhastighet, full prioritet och skyddade busskörfält, turtäthet och hållplatser i bussarnas golvhöjd.

- Det resenärer vill ha är pålitlig och tät turtrafik, vilket vanligtvis förknippas med spårbunden kollektivtrafik. Det kan även BRT ge, sa Chris Zegras, docent vid MIT.

Ingen vill vänta…

Tunnelbanan erbjuder exempelvis snabbhet, kort väntetid, bekvämlighet och pålitlighet. Allt detta kan BRT också erbjuda, var även budskapet från Juan Carlos Munoz, föreståndare vid BRT-ALC och professor vid Pontificia Universidad Católica i Chile.

Just tät turtrafik togs också upp som en viktig faktor som skulle kunna få fler bilister att istället välja kollektivt resande.

- Vi vinner inte striden genom låga avgifter utan genom hög kvalitet på servicen, sa Juan Carlos Munoz.

Kompetensdagen livesändes

Delar av dagarna ägnades även åt nationellt fokus med medverkande från olika delar av Sverige som undersökt eller använt sig av BRT-liknande system. Kompetensdagen livesändes och går att titta på i efterhand.

Foto: Gunnar Menander

- BRT har skördat stora framgångar under de senaste decennierna, inte minst i Sydamerika och Asien. Även om förhållandena ser olika ut har vi i Sverige mycket att lära av utvecklingen i andra länder. Det är roligt att vi kunnat attrahera några av världens ledande forskare för att dela med sig av sin kunskap, säger John Hultén, K2:s föreståndare.