Article highlighted

Välbesökt kunskapsdag om kollektivtrafik för politiker

Endagskursen Kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter lockade många politiker. Målgrupp för kursen var politiska beslutsfattare för kollektivtrafiken.

Kursen hölls i Stockholm och var arrangerad av K2 och SKL, Sveriges kommuner och landsting. Föreläsarna kom från SKL och K2, varav  från K2 John Hultén, föreståndare, Joel Hansson, doktorand, och Helena Svensson, utbildningsansvarig.

Kursen riktade sig speciellt till förtroendevalda politiker i en kollektivtrafiknämnd eller motsvarande och som vill ha mer faktisk kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för en bra kollektivtrafik.

Kursen som varvades med diskussion och tid för frågor behandlade följande ämnen: Kollektivtrafikens aktörer, lagar och regler, resenärer och vilka behov de har, kollektivtrafiken i siffror, infrastruktur- och bebyggelseplanering, linjeläggning, turtäthet, trafikplaner, Upphandling och avtalsformer och en avslutande Framtidsspaning.

– Det var lyckat att vi har kunnat samla så många politiker till den här kunskapsdagen. Kursen blev fullsatt och vi kunde inte ta in alla som ville delta. En sådan satsning finns det ingen annan som har gjort på regional nivå. Många av politikerna var nya på sina uppdrag och sade att de behövde den här kunskapen, säger Helena Svensson.

Utvärderingen är ännu inte klar, men flera tackade för bra dag. Så det verkade vara uppskattat att gå ner lite mer på detaljnivå så som den här Kunskapsdagen innebar, enligt henne.

– Vi har fått en fråga från region Blekinge om vi kan ge kursen där så det kommer vi nog att göra. Alla föreläsningar spelades in och kommer så småningom att ligga på SKL:s och K2:s hemsidor.

Attached files