Article highlighted

Var med och bidra till nästa generations forskningsprojekt i K2

Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2. Totalt satsar vi cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning under åren 2018-2019.

Nya projekt kommer att identifieras och bedömas i en process som består av två steg.

1. Det första steget innebär en öppen inbjudan till K2:s parter att inkomma med skisser på nya forskningsprojekt. De skisser väljs ut som bedöms ha bäst förutsättningar att bidra med ny och relevant kunskap. Urvalet sker efter en bedömningsprocess som bland annat inkluderar K2:s internationella rådgivare och avstämningar med K2:s regionala partnerorganisationer.

2. I ett andra steg bearbetas de utvalda skisserna till färdiga projektförslag. I detta steg läggs särskild vikt vid att utveckla projektförslaget i samproduktion med kollektivtrafikens aktörer. Det innebär att förslaget kan komma att få en något annan utformning än den ursprungliga projektskissen.

Ta chansen att bidra till nästa generations K2-projekt Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

Forskningsprojekten ska utgå från K2:s forskningsinriktning, ha en ekonomisk omfattning på ca 2-4 miljoner kronor och en tidsram på 1-2 år. Totalt bedöms att 8-12 projekt kan startas inom ramen för satsningen. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö högskola, eller VTI, men även forskare från andra universitet och högskolor kan medverka i projekten. Beslut om nya forskningsprojekt fattas av K2:s styrelse i oktober 2017.

Projektskiss skickas elektroniskt och enligt anvisad mall senast den 31 mars kl. 14.00 till K2:s handläggare anders.wretstrand@tft.lth.se.

Läs mer om processen och ladda ned mall för skissbeskrivningar nedan.

Kontaktpersoner

John Hultén john.hulten@k2centrum.se, 0709-43 01 18

Anders Wretstrand anders.wretstrand@tft.lth.se, 0766-32 78 65

Läs mer om processen och ladda ned mall för skissbeskrivningar nedan. Problem har rapporterats vid användning av webbläsaren Firefox. Vid problem, prova i första hand en annan webbläsare, kontakta i andra hand info@k2centrum.se.