Article highlighted

VG-regionen satsar 15 miljoner på kollektivtrafikforskning

"Kollektivtrafiken är en nyckel för att bygga det hållbara attraktiva samhället. K2 bidrar med stor kunskap att på olika belysa det, samt vilken samverkan som behövs mellan olika aktörer för att vi ska lyckas", säger Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland har beslutat att satsa 7,5 miljoner kronor på Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik (K2) för ytterligare en femårsperiod 2020-2024. Även kollektivtrafiknämnden har nyligen beslutat att avsätta motsvarande summa- 7,5 miljoner kronor- till centrats grundfinansiering för samma period. Det motsvarar hälften av Västra Götalandsregionens andel på totalt 15 miljoner.

Vad betyder det här för K2?
"Det är väldigt glädjande att Västra Götalandsregionen fortsätter stödja forskning och utbildning inom ramen för K2. Fortsatt engagemang från Västra Götalandsregionen och andra kollektivtrafikaktörer är helt avgörande för att vi ska kunna bedriva verksamhet som stärker kunskapen om  kollektivtrafik och dess roll för hållbara städer och regioner", säger John Hultén.

Läs pressmeddelandet från Västra Götalandsregionen här.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2