Article highlighted

Vi söker forskningsledare till K2

Inom K2 pågår idag drygt 40 forskningsprojekt som involverar över 80 forskare, varav 14 doktorander. Vi söker nu tre forskningsledare som vill bidra till forskning om kollektivtrafikens roll för attraktiva och hållbara städer och regioner. Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer. Det omfattar 30-40 procent av en heltidstjänst.

Som forskningsledare kommer du att spela en central roll i att utveckla K2:s och därmed Sveriges forskning inom kollektivtrafikområdet. K2:s forskning präglas av en flervetenskaplig ansats och bedrivs i samproduktion mellan akademin och kollektivtrafikens aktörer. Forskningen präglas av krav på hög relevans och vetenskaplig kvalitet.

Vi söker forskningsledare med intresse för frågor relaterade till K2:s forskningsinriktning som t.ex. handlar om resenärers och potentiella resenärers behov, förutsättningar och preferenser, inklusive hur beteende påverkas av politiska styrmedel, förändrade trafikupplägg, ny teknik och nya tjänster för mobilitet; organisering, styrning och effekter av kollektivtrafiken, inklusive frågor om hur samverkan sker mellan olika aktörer och sektorer som på olika sätt är involverade i trafik- och stadsplanering på kort och lång sikt; digitaliseringens möjligheter för att resenärer, operatörer och planerare ska kunna fatta mer informerade beslut och för att nya tjänster ska kunna utvecklas och få genomslag.

Genomföra och vidareutveckla K2:s forskning

Som forskningsledare kommer du att spela en nyckelroll för att genomföra och vidareutveckla K2:s forskning. I uppdraget ingår bl.a. att:

  • bidra till god kvalitet och hög relevans i K2:s forskning genom att stötta våra forskare i utvecklingen och genomförandet av projekt,

  • ta initiativ till nya projekt som kan drivas inom ramen för K2,
  • stärka samarbetet mellan forskare i Sverige och internationellt, samt bidra till samarbete med kollektivtrafikens aktörer,
  • medverka till spridning av forskningsresultat,
  • bedriva egen forskning med koppling till K2:s forskningsinriktning samt medverka i rekrytering och handledning av doktorander,
  • delta i K2:s ledningsgrupp och därmed medverka i centrets operativa ledning.

Som forskningsledare behöver du vara bra på att samverka med såväl forskare från olika discipliner som med personer från myndigheter och näringsliv, vara utåtriktad och initiativrik.

Uppdragen är tidsbegränsade (med möjlighet till förlängning) och avser perioden 1 juli 2017 till 31 december 2019. De omfattar 30-40 procent av en heltidstjänst. Du ska ha möjlighet till regelbunden närvaro vid K2:s kontor i Lund.

Krav

Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer – Lunds universitet, Malmö högskola, VTI, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting eller Region Skåne.

Sökande förväntas ha doktorsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund och dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt flera års erfarenhet av forskning inom transportområdet eller annan relevant inriktning. Yrkeserfarenhet från myndighet eller företag är meriterande.

Ansökan

Forskningsledare utses av K2:s föreståndare efter sakkunnigutlåtande och intervjuer.

Ansökan ska innehålla personligt brev, cv samt en plan på max 1 sida som beskriver vad du skulle vilja genomföra och uppnå som forskningsledare i K2. Ansökan skickas till info@k2centrum.se senast den 3:e mars 2017. I ansökan anges nuvarande anställning, kontaktuppgifter till närmsta chef samt ytterligare minst en referens.

Frågor besvaras i första hand av:

John Hultén, föreståndare K2

0709-430118

john.hulten@k2centrum.se