Article highlighted

Vill du vara en del av K2?

K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt.

Med mindre K2-projekt avses i första hand forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie. Mindre K2-projekt kan även avse framtagandet av projektansökningar för nya externfinansierade projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2, med mera, i dialog med K2:s föreståndare. Projektförslag får gärna bygga vidare på och utveckla tidigare forskning som genomförts inom ramen för K2.

Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2015-2019. Projekten ska i största möjliga mån utarbetas och genomföras i samproduktion med kollektivtrafikens aktörer.

Nästa datum för insändande av projektförslag är 15 oktober. Projektförslag skickas elektroniskt senast kl. 14.00 angiven dag till info@k2centrum.se. Projektidéerna behandlas av K2:s ledningsgrupp. 

Ladda ned mer information (använd ej Firefox):