BRT på svenska villkor

Vi erbjuder en tvådagarskurs med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg som i Europa har kommit att användas även i de något mindre städerna.

Foto: Bengt Flemark

Lär mer om att prioritera bussen på stadens villkor från enstaka åtgärder till BRT-koncept och om trafikering, fordon och stödsystem för effektiv busstrafik. Kursen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik med bl a föreläsare från Lunds universitet och Trivector Traffic i Lund.

I vår ges kursen BRT på svenska villkor (Bus Rapid Transit) som kan inspirera er och hjälpa er i diskussionen om eller planeringen av BRT linjer eller liknande system.

KURSENS INNEHÅLL:

• Historiska utvecklingen av BRT och liknande system.

• Bussprioritet - från enstaka åtgärder till hela BRT-koncept i förhållande till hur staden ser ut.

• Goda utformningsexempel på hållplatser, busskörfält och bussgator samt prioritering i korsningar med och utan signalreglering.

• Genomförande av bussprioriteringsåtgärder - aspekter kring hinder, drivkrafter och samverkan.

• Trafikering, fordon och stödsystem, dvs det som inte är infrastruktur.

• Guidelines och bedömningsverktyg för BRT i svenska förhållande för att kunna förutse vilken nivå på trafiken som kan uppnås med en tänkt utformning.

• Fältstudie och övning kring Kristianstadslänken och Malmöexpressen.

• BRT tänket inte bara för storstäder, exempel på ett lyckosamt högklassigt busstråk i en mindre stad.

Under kursen kommer goda exempel från olika delar av Europa att visas. Kursen innehåller också en övningsuppgift om stadsbusstrafik med hög standard i form av en praktisk tillämpning av guidelines. Tid för frågor och diskussion ryms också.

Målgrupp

Kursen är lämplig för planerare, strategiska planerare, affärsutvecklare, projektledare, m fl på kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och förvaltningar, Trafikverket samt hos operatörer och konsultföretag.

Praktisk information

Plats: I Lund med studiebesök i Malmö

Tid: 16-17 september (start kl 10 dag 1). observera kursen framflyttad från 27-28 maj till 16-17 sept pga rådande omständigheter.

Kursanmälan: https://dinkurs.se/BRT2020

Program: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/program_busspriokurs_2020_till_web.pdf

Kursbroschyr: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/folder_brt_kurs_2020_20feb.pdf

Kontaktinformation:

Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.