Cykelkonferens 2019

Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Ämnen som stadsutveckling, prioriterade grupper, trafiksäkerhet och cyklingens potential kommer belysas.

Datum: 
onsdag, maj 22, 2019 till torsdag, maj 23, 2019
Plats: 
Helsingborg