Är smart mobilitet också delad mobilitet?

Välkommen till workshop med forskare från K2

Automatisering, sakernas internet och delningsekonomi kommer att påverka hur vi reser de kommande decennierna. Det kan leda till energieffektiviseringsvinster, men det kan också leda till ökad efterfrågan på individuella biltransporter och effektiviseringsförluster. Avgörande för hur det kommer att bli är om delad mobilitet får större betydelse.  Det här är utgångspunkten för ett forskningsprojekt om hur styrmedel kan främja delad mobilitet i en framtid av smart mobilitet som bedrivits på K2. Projektet avslutas bland annat med en workshop för att presentera och diskutera forsningsresultat och hur de kan implementeras. 

Tid: 16:e januari 2020 kl. 11:00 – 15:00
Plats: AF Borgen, Sandgatan 2 i Lund

Workshoppen kommer att bestå av fem sessioner. Varje session innehåller en kort presentaton av resultat, diskussion i grupp kring hur resutaten kan omsättas i praktik, samt en gemensam diskussion i plenum.

Program

11.00 Välkommen och presentation (Alexander Paulsson)

11.15 Var är smart, delad mobilitet? (Kelsey Oldbury)

11.45 Piloter, samverkan, scenarier och standarder som styrmedel (Dalia Mukhtar-Landgren)

12.15 Lunch

13.15: Kan planering styra utvecklingen? Göteborgs skugg-översiktsplan om autonoma fordon? (Alexander Paulsson)

13.45 Barkarby – pilotprojekt som styrmedel? (Kelsey Oldbury)

14.15 Kan samverkan bidra till samåkning? (Claus Hedegaard Sørensen)

14.45 Farväl och tack (Alexander Paulsson)

Plats och anmälan

Workshoppen är förlagd till AF Borgen, Sandgatan 2 i Lund. Det är cirka 10 minuters gångväg från Lund C. Deltagande är gratis och deltagarna kommer innan workshoppen att få tillsänt sig en kort, avslutande rapport, som sammanfattar resultaten från projektet.

Anmälan sker via mejl till Claus Hedegaard Sørensen senast den 16 december 2019. Ange gärna ev. kostpreferenser i din anmälan.

Projektet är finansieret av Energimyndigheten.

Datum: 
Thursday, January 16, 2020
Plats: 
AF Borgen i Lund