Financing and Governance of Public Transport

Financing and Governance of Public Transport

 

Finansiering och styrning är nyckelområden för kollektivtrafiken i en tid när det finns stora förväntningar på en ökad andel kollektivtrafikresande. En ökad kollektivtrafik väcker också frågor om hur investeringar och drift ska finansieras. Det finns för närvarande otillräcklig kunskap om, till exempel, den optimala utformningen av kontrakt; om konsekvenserna av den nya kollektivtrafiklagen; hur värde skapas i relationerna mellan myndigheter och aktörer i upphandlingsprocessen; samt hur olika prisstrategier kan bidra till att minska kollektivtrafikens driftskostnader och/eller öka intäkterna i en tid då offentliga budgetar är under stark press. Det är oklart vilka innovativa metoder som kan användas för ytterligare finansiering av kollektivtrafiken, och hur olika intressenter ser på dessa metoder.

Projekt

Rapporter