amverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

amverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Projektet avser genomförande av en förstudie om effekter av samverkansavtal inom kollektivtrafiken. Projektet ska resultera i en fördjupad ansökan till K2, Västra Götalandsregionen och/eller till Vinnova under 2019, samt presentera några inledande iakttagelser avseende effekter av Västtrafikmodellen.

Projektledare: Roger Pyddoke, VTI
Finansiär: K2
Budget: 80 000 kr
Period: 2019

Calendar from K2