Goda exempel för en ökad andel kollektivtrafik

Välkommen till en halvdagsworkshop i Lund den 14 November kl 12.00-16.30

K2, Lunds universitet och VTI ordnar en gemensam halvdagsworkshop kring goda exempel för en ökad kollektivtrafik i regioner och kommuner. Under workshopen presenterar vi resultat från forskningsprojektet ”Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken”, där vi bland annat har jämfört hur man har jobbat med kollektivtrafik i sex av de regioner i Sverige där kollektivtrafiken ökat mest under de senaste 10 åren (Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Uppsala, Västmanland och Västerbotten).

Vi beskriver resultaten med fokus på lärdomar och de utmaningar som kollektivtrafiken står inför idag.

  • Vilka konkreta åtgärder har genomförts i de regioner i Sverige där kollektivtrafiken ökat mest?

  • Hur har man gått tillväga för att kunna genomföra åtgärderna i samverkan mellan centrala aktörer?

  • Vilka är de viktigaste utmaningarna framöver?

Workshopen kommer att vara interaktiv och vi hoppas utbyta erfarenheter med och mellan regioner, kommuner och andra aktörer såsom operatörer och forskare som jobbar med kollektivtrafik på olika sätt.

Målgrupp
Målgruppen för arrangemanget är tjänstemän i offentlig och privat sektor, samt forskare och andra verksamma i kollektivtrafiksektorn.

Anmälan
Anmäl dig till Jamil.khan@miljo.lth.se (märk anmälan: Workshop Kollektivtrafik) senast den 8 november. Eftersom upplägget för dagen är anpassat för att möjliggöra interaktion mellan deltagarna så är antalet platser begränsat. Först till kvarn gäller! Ange eventuell specialkost i samband med anmälan.

Workshopen äger rum i Lund. En mer detaljerad inbjudan med vägbeskrivning skickas till de som anmäler sig.

Varmt välkommen hälsar
Jamil Khan, Robert Hrelja och Fredrik Pettersson-Löfstedt

Datum: 
Thursday, November 14, 2019
Plats: 
Lund