Article highlighted

Ökade mark- och fastighetsvärden kan finansiera kollektivtrafik

Förbättringar i kollektivtrafiken förändrar inte bara människors möjligheter att förflytta sig, utan påverkar också mark- och fastighetsvärden. Genom markvärdefinansiering kan den markvärdestegring som uppstår till följd av förbättrad, eller utbyggd, kollektivtrafik användas för att finansiera investeringar i kollektivtrafiken.

Bygge av en spårväg i Lund
Attached files