The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities

Denna kurs tar sin utgångspunkt i att fler och fler städer rör sig bort från en bilbaserad planering. ”Best practice” inom kollektivtrafik och gång- och cykelplanering kommer att beskrivas och traditionell trafikplanering kommer att ifrågasättas.

Kursen lyfter fram goda exempel utifrån ett globalt perspektiv där transporter sker på mer hållbara sätt. Kursen bygger på forskningsresultat från bl a stora databaser där trender och mönster kring transporter framkommer. Det historiska perspektivet lyfts fram för att ge förståelse för varför våra städer ser ut och fungerar som de gör idag och hur man kan utgå från detta när man planerar för framtiden.

Kursen ges av Professor Jeffrey Kenworthy, en internationellt erkänd forskare från Curtin University in Perth och Frankfurt University of Applied Sciences.
 

Gott betyg till kursen

Kursen har fått positiva utvärderingar:

  • "Mycket inspirerande och tankeväckande! Stämde rätt så bra med mina förväntningar men överträffade dem vad gäller hur mycket intressant fakta som kan ingå i en kurs."

  • "Väldigt nöjd. Många aspekter, både genom kursen och de andra kursdeltagarna. Trevlig stämning och goda kontakter."
  • "Bättre än förväntat. Mycket intressant och inspirerande."

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar med stadsutveckling eller transportplanering. Kanske jobbar du på Trafikverket, Boverket, vid en kollektivtrafikmyndighet, kommun, region eller konsultbyrå. 

Praktisk information

Kursperiod: 7-9 maj 2019.

Plats: Undervisningen sker i Lund.  

Sista anmälningsdag: Anmälan fram till den 5 april 2019. Anmälan är bindande.

Villkor: Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 11 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår priset.

 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2