The End of Automobile Dependence? - Planning for Green and Livable Cities

Denna intensiva tredagarskurs tar upp hur städer kan bli mer hållbara, grönare och trevligare genom att minska beroendet av bil. Kursen har ett globalt perspektiv och ger deltagarna en gedigen insikt i god och dålig utformning av stadsmiljöer som finns runt om i världen samt visar hur positiva förändringar är på gång och hur våra stadsmiljöer återtas.

Observera! Denna kursen är tyvärr inställd pga rådande omständigheter. Vi återkommer med nya datum längre fram.

Kursen bygger på kvantitativ data från bl a databasen ”Millennium Cities Database for Sustainable Transport” och motsvarande svensk data samt ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur vi i Sverige kan lära oss av vad som händer runt om i världen.

Kursen ges av professor Jeffrey Kenworthy, en internationellt välkänd forskare och författare vid Curtin University, Perth, Australia och Frankfurt University of Applied Sciences samt gästföreläsare på K2. Jeffrey har 40 års erfarenhet av hållbara transporter, kollektivtrafik och stadsplanering både som forskare och praktiker. Han har publicerat en stor mängd vetenskapliga artiklar och böcker och en av hans senaste böcker är The End of Automobile Dependence: How Cities are Moving Beyond Car-Based Planning.

Om kursen

Syftet med kursen är att visa hur vi framgångsrikt kan planera för mer hållbara transporter och städer och därmed minska det bilberoende vi på många ställen har byggt in oss i. Följande områden kommer att tas upp och diskuteras:

- Hur städer utformats och anpassats till olika transportsätt globalt genom historien.

- Miljömässiga, sociala och ekonomiska problem som uppkommit av vårt
  bilberoende.

- Planering för minskad bilanvändning, internationella bevis på hur
  stadsutvecklingen nu rör sig bort från bilberoendet.

- ”Best practice” inom kollektivtrafik, globala perspektiv på "hardware" och
  "software" för bästa kollektivtrafiksystem.

- ”Best practice” för icke-motoriserade transporter, globala jämförelser och
   marknadsföring av dessa transportmedel.

- Varför traditionell transportplanering inte längre fungerar.

- Transitorienterad utveckling (TOD) och betydelsen av spårtrafik.

- Grönare städer, ett antal fallstudier av minskat bilberoende i växande städer.

Kursen ges på engelska.

Gott betyg till kursen

Kursen har fått positiva utvärderingar:

  • "Mycket inspirerande och tankeväckande! Stämde rätt så bra med mina förväntningar men överträffade dem vad gäller hur mycket intressant fakta som kan ingå i en kurs."

  • "Väldigt nöjd. Många aspekter, både genom kursen och de andra kursdeltagarna. Trevlig stämning och goda kontakter."
  • "Bättre än förväntat. Mycket intressant och inspirerande."

Målgrupp

Kursen passar framförallt dig som arbetar med stadsutveckling eller trafikplanering på region eller kommun, men är också intressant för alla som arbetar med hållbara transporter på ett eller annat sätt t ex på myndighet eller som konsult.

Praktisk information

Kursperiod: 29 sept - 1 okt 2020, (slutar kl 17.15 sista dagen)

Plats: Undervisningen sker i Lund.  

Anmälan: https://dinkurs.se/greencities

Villkor: Vid för få deltagare kan kursen komma att ställas in. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart.

Avgift och fakturering: Kurskostnaden är 13 500 SEK exklusive moms. Kursmaterial, lunch och fika ingår priset.