Erik Johansson
Erik Johansson
Projektledare och Doktorand
erik.johansson@tft.lth.se

Presentation

I mitt doktorandprojekt studerar jag effekter på löner och befolkning av förändrad tillgänglighet med kollektivtrafik, och hur vi kan förstå kollektivtrafikplaneringen och dess utmaningar i verkligheten. Jag är forskningsledare för ett mindre K2-projekt som analyserar lokalisering av individer och företag till stationsnära områden för att kartlägga om förändrar tillgänglighet med tåg påverkar exempelvis människors löner.