Evenemang och kurser om kollektivtrafik och hållbara städer

Vi anordnar kurser, seminarier, workshops och konferenser. Vi arrangerar även kurser som riktar sig till yrkesverksamma och en del av dem ger akademiska poäng. Våra evenemang riktar sig till dels trafikföretag, tjänstemän och politiker, dels forskare. På denna sida hittar du endast evenemang som anordnas av K2.

Kurs

HÖST. K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg. I Europa har BRT-system utvecklats under de senaste decennierna och kommit att avändas även i de något mindre städerna. Nu har även svenska städer börjat se fördelarna med och visar intresse för denna kollektivtrafiklösning.

Datum: 5-6 september 2017

Plats: Malmö högskola, Malmö

Kostnad: 8 900 exkl.moms per person

Kurs

HÖST. Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Datum: 10-11 okt, 24-25 okt, 14-15 nov, 5-6 dec, 16 jan

Plats: Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm

Kostnad: 22 000 kr (exl. moms)

Seminarier och workshops

Trots ambitiösa klimatmål kör svenskarna lika mycket bil nu som förr. Kan digitalisering och flexibla lösningar som integrerade mobilitetstjänster, självkörande fordon och kollektivtrafik ”on demand” bidra till ett smartare och mer resurseffektivt resande? 

Datum: 5/7, kl 08:30-09:30

Plats: Hästgatan 13, Almedalen

Kurs

This is a unique opportunity to develop your knowledge base on sustainable transport, mobility and urban development. The course will provide you with the latest theoretical insights together with a range of international practical examples. We offer an experiential and interactive learning style studio approach including field visits and real world cases. 

Date: 4-6 September 2017

Location: Göteborg

Fee: 9 900 SEK (excl. VAT)

Seminarier och workshops

Är du nyfiken på vad högstadieungdomar säger om kollektivtrafiken där de bor eller hur kollektivtrafikens noder upplevs av resenärerna? Välkommen till en eftermiddag om nya studier av resenärer i kollektivtrafik. Här får du ta del av nya forskningsresultat om ungdomars syn på kollektivtrafiken i Stockholm, Malmö och Uddevalla, och hur kollektivtrafiknoderna Odenplan i Stockholm och Triangeln i Malmö upplevs av resenärer och potentiella resenärer.

Datum: 21 augusti, kl 13:00-16:30.

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm.

Kostnad: Kostnadsfritt, inklusive fika.

Seminarier och workshops

Vad säger forskningen, branschen och vad säger resenärerna? Varför kundinvolvera? Hur gör man? Vilka effekter ger det? Är du nyfiken på vad aktuell forskning säger om resenärers upplevelser av kollektivtrafiken och hur kollektivtrafikens aktörer gör för att närma sig resenärernas perspektiv? Välkommen på ett eftermiddagsseminarium på temat helhet ur ett resenärsperspektiv.

Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

Tid: 14 september, kl 13.00-17.00

Kostnad: Kostnadsfritt, inklusive fika.

Seminarier och workshops

HÖST. Den 8 november arrangerar K2 ett symposium i Lund där resultat från våra forskningsprojekt om samverkan presenteras. Exakt tid, plats och upplägg är ännu inte spikat, men säkert är att det blir en dag där intressanta forskningsresultat kommer att presenteras och diskuteras. Blocka därför den 8 november i kalendern redan nu, så följer mer detaljerad information efter sommaren.

Kurs

HÖST. Denna kurs ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Kursen arrangeras i Lund under två veckor under hösten 2017.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2