Evenemang och kurser om kollektivtrafik och hållbara städer

Vi anordnar kurser, seminarier, workshops och konferenser. Vi arrangerar även kurser som riktar sig till yrkesverksamma och en del av dem ger akademiska poäng. Våra evenemang riktar sig till dels trafikföretag, tjänstemän och politiker, dels forskare. På denna sida hittar du endast evenemang som anordnas av K2.

Kurs

HÖST. K2 och Trafikverksskolan erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges främsta BRT-experter som föreläsare. Bus Rapid Transit (BRT) är högeffektiv kollektivtrafik på väg. I Europa har BRT-system utvecklats under de senaste decennierna och kommit att avändas även i de något mindre städerna. Nu har även svenska städer börjat se fördelarna med och visar intresse för denna kollektivtrafiklösning.

Datum: 5-6 september 2017

Plats: Malmö högskola, Malmö

Kostnad: 8 900 exkl.moms per person

Seminarier och workshops

Trots ambitiösa klimatmål kör svenskarna lika mycket bil nu som förr. Kan digitalisering och flexibla lösningar som integrerade mobilitetstjänster, självkörande fordon och kollektivtrafik ”on demand” bidra till ett smartare och mer resurseffektivt resande? 

Datum: 5/7, kl 08:30-09:30

Plats: Hästgatan 13, Almedalen

Seminarie

VÅR. Forskarlunch på K2 är öppet för forskare intresserad av K2:s pågående forskningsprojekt. Samtliga forskarluncher anordnas på K2:s kontor på Medicon Village i Lund. Vi möter upp kl 12 för lunch och mingel. Själva presentationen pågår cirka 12:20-12:50. I vår anordnas fem forskarluncher med olika teman.

Kurs

HÖST. Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och utgör ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Kurs

HÖST. Denna kurs ger en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Den riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Kursen arrangeras i Lund under två veckor under hösten 2017.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2