Utvärderingar och övriga projekt

Utvärderingar och övriga projekt

bild övriga projekt

Här finner du publicerade artiklar som inte ryms inom någon av K2:s forskningsinriktningar: rapporter, utvärderingar, strategidokument och annan information om K2.

Publikationer

Implementering av bilfria distrikt

K2-rapporter

Samproduktion i praktik och teori

Övrigt

Promoting sustainability through national transport planning

Vetenskapliga artiklar

K2:s årsrapport 2017

Övrigt

Forskningsprojekt

Inga projekt under denna inriktning