Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Agentbaserad simulering av persontransporter i urbana områden

Syftet med projektet är att utveckla en ny typ av simuleringsmodell för att ge stads- och kollektivtrafikplanerare ett bättre stöd för beslut kring infrastrukturinvesteringar eller användning av olika typer av styrmedel.

Projektledare: Paul Davidsson, K2/Malmö högskola, paul.davidsson@mah.se
Parter: VTI, Malmö högskola, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 2 250 000 kr
Period: 2015-2017