BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

BRT - en studie med utvärdering av fyra svenska demoprojekt

Syfte med projektet är att ta fram ny kunskap om BRT, anpassat för svenska förhållanden, genom att utvärdera fyra BRT-projekt i svenska städer: Karlstad, Malmö, Borås och Stockholm. BRT (Bus Rapid Transit) syftar på centrala busstråk med hög kapacitet och framkomlighet, utformade för att passera viktiga målpunkter i staden. I jämförelse med vanlig busstrafik i städer kan BRT-lösningar utvecklas på flera sätt. Genom projektet kommer bättre beslutsunderlag för planering och utformning av BRT kunna erbjudas.

Projektledare: Maria Börjesson, K2 och VTI
Parter: CTS, K2, SAMOT, Scania
Finansiär: Vinnova
Budget: 4 999 828 kr
Period: 2014-2019

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2