Effektiva bytespunkter

Effektiva bytespunkter

Syftet med projektet är att skapa en simuleringsmodell som beskriver sambanden mellan fordons och resenärers rörelser inom stora bytespunkter. Modellen blir ett viktigt beslutsstödsverktyg vid design av stora bytespunkter. Den kommer exempelvis kunna användas för att studera olika utformningsalternativ för hållplatser och olika strategier för att styra trafiken till och från olika spår och hållplatslägen.

Projektledare: Andreas Tapani, K2 och VTI, andreas.tapani@vti.se
Doktorand: Therese Lindberg, K2 och VTI, therese.lindberg@vti.se
Parter: VTI, Malmö högskola, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 2 700 000 kr
Period: 2015-2017