Elektrifiering av stadens transporter

Elektrifiering av stadens transporter

Syftet med projektet är att ta fram en forskningsöversikt över forskning och demonstrationsprojekt kring elektrifiering av transporterna i städer, i Sverige och internationellt.

Projektledare: Jamil Khan, K2/Lunds universitet, jamil.khan@miljo.lth.se
Parter: Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 150 000 kr
Period: 2015-2016

Rapporter