Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare

Hot och kränkningar av tågpersonal och bussförare

Projektet ska kartlägga förekomsten av hot och kränkande behandling av tågpersonal och förare av buss. Kunskapen ska användas för att föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för nämnda grupper.

Projektledare: Anna Anund, K2/VTI
Parter: VTI, Malmö högskola
Finansiär: Afa försäkring
Budget: 1 347 000 kr
Period: 2016-2017