Innovativ finansiering

Innovativ finansiering

Projektet studerar orsaker till kostnadsökningen och de strukturella obalanser som leder till otillfredsställande lönsamhet i branschen. Vidare tas en översikt fram om alternativa finansieringsmöjligheter som vore möjliga att tillämpa för svenska förhållanden, och hur dessa passar in i respektive storstadsregions lokala kontext. Såväl internationella erfarenheter som en jämförelse med utvecklingen i Norden inkluderas. 

Projektledare: Désirée Nilsson, K2/Malmö högskola, desiree.nilsson@mah.se
Parter: Malmö högskola, VTI, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 1 695 000 kr
Period: 2015-2017

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2