Innovativ finansiering

Innovativ finansiering

Projektet studerar orsaker till kostnadsökningen och de strukturella obalanser som leder till otillfredsställande lönsamhet i branschen. Vidare tas en översikt fram om alternativa finansieringsmöjligheter som vore möjliga att tillämpa för svenska förhållanden, och hur dessa passar in i respektive storstadsregions lokala kontext. Såväl internationella erfarenheter som en jämförelse med utvecklingen i Norden inkluderas. 

Projektledare: Désirée Nilsson, K2/Malmö högskola, desiree.nilsson@mah.se
Parter: Malmö högskola, VTI, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 1 695 000 kr
Period: 2015-2017