Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Syfte är att kartlägga kunskapsläget för möjligheterna till en god integrering mellan höghastighetståg och lokal och regional transportplanering.  Förstudien, som görs genom litteraturstudier av befintliga internationella och svenska forskningsresultat inom området, kommer att resultera i en K2-rapport.  

Projektledare: Jane Summerton, K2 och VTI, jane.summerton@vti.se
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 200 000 kr
Period: 2015-2016

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2