Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Integrerad transportplanering mellan höghastighetståg, lokal och regional kollektivtrafik (förstudie)

Syfte är att kartlägga kunskapsläget för möjligheterna till en god integrering mellan höghastighetståg och lokal och regional transportplanering.  Förstudien, som görs genom litteraturstudier av befintliga internationella och svenska forskningsresultat inom området, kommer att resultera i en K2-rapport.  

Projektledare: Jane Summerton, K2 och VTI, jane.summerton@vti.se
Parter: VTI
Finansiär: K2
Budget: 200 000 kr
Period: 2015-2016