Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Syftet med projektet är att studera vilka mål som finns vid satsningar på kollektivtrafik - vilka är kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen? Även vilka beslutsstöd som finns ska kartläggas för att kunna studera åtgärderas effekter och vilka beslutsstöd som finns. Slutligen ska beslutstöd testas. I denna fas identifieras två exempel på genomförda kollektivtrafikinvesteringar i syfte att identifiera och jämföra erfarenheter av projekt och utvärderingsmetoder. Testen förväntas utmynna i förslag till riktlinjer för hur svårmätbara mål kan värderas och integreras i existerande analysmetoder. 

Projektledare: Désirée Nilsson, K2 och Malmö högskola, desiree.nilsson@mah.se
Parter: Malmö högskola, Lunds universitet, VTI, Trafikverket, Malmö stad
Finansiär: K2
Budget: 5 797 000 kr
Period: 2015-2017

Rapporter