Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling

Syftet med projektet är att studera vilka mål som finns vid satsningar på kollektivtrafik - vilka är kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen? Även vilka beslutsstöd som finns ska kartläggas för att kunna studera åtgärderas effekter och vilka beslutsstöd som finns. Slutligen ska beslutstöd testas. I denna fas identifieras två exempel på genomförda kollektivtrafikinvesteringar i syfte att identifiera och jämföra erfarenheter av projekt och utvärderingsmetoder. Testen förväntas utmynna i förslag till riktlinjer för hur svårmätbara mål kan värderas och integreras i existerande analysmetoder. 

Projektledare: Désirée Nilsson, K2 och Malmö högskola, desiree.nilsson@mah.se
Parter: Malmö högskola, Lunds universitet, VTI, Trafikverket, Malmö stad
Finansiär: K2
Budget: 5 797 000 kr
Period: 2015-2017

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2