Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Syftet med projektet är att studera resenärna och deras erfarenheter och perspektiv, beroende av situation och sammanhang. Metodmässigt genomförs projektet i fallstudier på tre olika platser med förutsättningar för goda trafikförbindelser med kollektivtrafik, gång och cykel. Dessutom finns eller planeras boende och ett stort antal aktiviteter och servicefunktioner i anslutning till stationsområdena. Platserna är både lika och olika samt befinner sig i olika utvecklingsfaser: Triangeln i Malmö är i stort sett färdig, Odenplan i Stockholm är delvis färdig och kommer att invigas studietiden och i Södra Uddevalla kommer arbetet med förtätning och nya hållbara trafiklösningar att starta under tiden för projektet.

Projektledare: Lena Levin, K2 och VTI, lena.levin@vti.se
Parter: VTI, Malmö högskola, Lunds universitet, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Trafikverket
Finansiär: K2
Budget: 4 585 000 kr
Period: 2015-2017

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2