Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Kollektivtrafikens roll och plats i resenärens vardagsliv - idag och i framtiden

Syftet med projektet är att studera resenärna och deras erfarenheter och perspektiv, beroende av situation och sammanhang. Metodmässigt genomförs projektet i fallstudier på tre olika platser med förutsättningar för goda trafikförbindelser med kollektivtrafik, gång och cykel. Dessutom finns eller planeras boende och ett stort antal aktiviteter och servicefunktioner i anslutning till stationsområdena. Platserna är både lika och olika samt befinner sig i olika utvecklingsfaser: Triangeln i Malmö är i stort sett färdig, Odenplan i Stockholm är delvis färdig och kommer att invigas studietiden och i Södra Uddevalla kommer arbetet med förtätning och nya hållbara trafiklösningar att starta under tiden för projektet.

Projektledare: Lena Levin, K2 och VTI, lena.levin@vti.se
Parter: VTI, Malmö högskola, Lunds universitet, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Trafikverket
Finansiär: K2
Budget: 4 585 000 kr
Period: 2015-2017