Kontrakt för samverkan

Kontrakt för samverkan

Syftet med projektet är att studera kontraktsfrågor, exempelvis hur kontraktet kommer till stånd, hur det kan leda till en mera välfungerande marknad, hur det kan stödja innovation och hur avtalsprocessen kan bli en lärande process. Beslut om kontraktsform på den strategiska nivån är kopplade både till en långsiktigt hållbar finansiering, lönsamhet hos privata aktörer och hur avtalen medger styrning mot de politiska målen.

Projektledare: Helene Lidestam, K2 och VTI, helene.lidestam@vti.se
Parter: VTI, Lunds universitet
Finansiär: K2
Budget: 1 695 000 kr
Period: 2015-2017

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2