Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Syftet med projektet är att demonstrera en elektrifierad busslinje i Lund i en körsimulator. Projektet avser att bidra till att det vid projekteringen och beslutsfattande vid en eventuell elektrifiering av busslinjer tas hänsyn till användarperspektivet.
 
Projektledare: Arne Nåbo, K2/VTI
Parter: VTI, Viktoria Swedish ICT, Lunds kommun.
Finansiär: Energimyndigheten
Budget: 5 000 000 kr
Period: 2016-2017

Rapporter