Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Laddsträcka i Lund - En studie av busslinje i körsimulator

Syftet med projektet är att demonstrera en elektrifierad busslinje i Lund i en körsimulator. Projektet avser att bidra till att det vid projekteringen och beslutsfattande vid en eventuell elektrifiering av busslinjer tas hänsyn till användarperspektivet.
 
Projektledare: Arne Nåbo, K2/VTI
Parter: VTI, Viktoria Swedish ICT, Lunds kommun.
Finansiär: Energimyndigheten
Budget: 5 000 000 kr
Period: 2016-2017

Rapporter

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2