Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Det består av en processutvärdering, en effektutvärdering och en komparativ studie mellan Sverige och Norge. Projektet ska också bidra med vetenskapligt expertstöd till kommuner och landsting/regioner för ökad kvalitet i uppföljning och utvärdering.

Projektledare: Helena Svensson, K2 och Lunds universitet, helena.svensson@tft.lth.se
Part: Lunds universitet
Finansiär: Trafikverket
Budget: 4 990 000 kr
Period: 2016-2018

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2