Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Utvärdering av stadsmiljöavtalet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om stadsmiljöavtal som medel för att främja hållbara stadsmiljöer där en större andel persontransporter sker med kollektivtrafik. Det består av en processutvärdering, en effektutvärdering och en komparativ studie mellan Sverige och Norge. Projektet ska också bidra med vetenskapligt expertstöd till kommuner och landsting/regioner för ökad kvalitet i uppföljning och utvärdering.

Projektledare: Helena Svensson, K2 och Lunds universitet, helena.svensson@tft.lth.se
Part: Lunds universitet
Finansiär: Trafikverket
Budget: 4 990 000 kr
Period: 2016-2018