Resenärers attityder och beteenden

Resenärers attityder och beteenden

 

En av målsättningarna i nya kollektivtrafiklagen är att resenärsperspektivet ska komma in i ett tidigare skede av arbetet med trafikförsörjning och nya kollektiva transportlösningar. K2 har konstaterat att krävs fördjupade kunskaper om de kontextuella faktorer som omsluter resenärer och potentiella resenärer och att det behövs mer kunskap om vardagssituationer, beslutssituationer baserade på olika erfarenheter, och vilka kvaliteter som värderas vid olika situationer.

Inte minst viktigt är att identifiera erfarenheter och aktiviteter hos dem som inte använder kollektivtrafik för sina vardagliga resor.

Projekt

Rapporter