Samhällsekonomi i kollektivtrafiken

Samhällsekonomi i kollektivtrafiken

Avhandlingen kommer att behandla analys av samband mellan sociala och ekonomiska effekter. Projektet handlar om att utforska hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen förstås och utvärderas. Inom projektet kartläggs befintliga nationella och internationella utvärderingsmetoder för kollektivtrafikåtgärder. Därefter analyseras hur tillämpliga utvärderingsmetoderna är jämfört med vad olika aktörer vill uppnå. Vidare studeras behov och design av nya alternativa utvärderingsmetoder. Metoder för att studera och analysera dessa samband och utvärderingsmetoder är litteraturstudier samt dataanalys. Egen datainsamling kommer att göras via fältstudier samt intervjuer. Projektet är ett delprojekt inom ramen för projektet Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling.

Doktorand: Erik Johansson, K2 och Lunds universitet, erik.johansson@tft.lth.se
Part: Lunds universitet
Finansiär: K2
Period: 2015-2020

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2